<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Smart School Meadows

Fremtidens skole i Irkutsk

2015

sted | Irkutsk, Rusland

opgave | Inviteret international konkurrence

bygherre | ООО “Umnaya Shkola” (“Smart School”)

areal | 20,9 ha

år | 2015-2018

samarbejde | CEBRA architecture, UNK PROJECT, NIRAS, Strelka KB

medarbejdere | Anne Dorthe Vestergaard, Anne Galmar, Bianca Nagel, Daniela Lehner, Eriko Maekawa, Luyao Kong, Sarah Jansen

 

 

I fællesskab med den århusianske og internationalt anerkendte tegnestue Cebra har vi fået til opgave at designe landskabsarkitekturen til et omfattende projekt i Rusland. Projektet er udviklet for Smart School - en organisation, der arbejder på at udvikle bedre skoler i Rusland. Sammen med Cebra deltog vi i en prækvalificeringsrunde i konkurrence mod fem andre udvalgte arkitektfirmaer fra USA, Japan, Finland, Singapore samt Holland, hvor vi vandt med vores cirkulære forslag: ”Smart School Meadows”. Projektet er tegnet til en 21 Ha sydvendt skråning i udkanten af Irkutsk, ned til en fjord fra Baikalsøen.

 

Some description

Visualisering af skolen og landskabet mod sydvest

 

Projektet bygger på en helhedtænkning omkring skoleliv. Skolen er meget visionær på alle måder – også i sin måde at tænke landskab ind som et bærende element i læringen. Begrebet ”Smart School” betyder nemlig i dette projekt, både at små nyttehaver samt opdræt af husdyr skal være en aktiv del af undervisningen og livet på skolen. Men det betyder også, at hele den store byggegrund ses som et læringsområde, hvor eleverne kan opleve at se den nye skov vokse op, og at der opstår små biotop-områder omkring regnvandssøer.

 

Some description

Diagram af områdets orientering

 

Some description

Diagram af terræn og regnvandshåndtering

 

Skolens 21 hektar store område kommer ikke kun til at fungere som dagstilbud, men skal også huse 30 plejefamiliers boliger i tæt forbindelse med skolens bygninger. Der skal undervises 1.040 børn fra 3 år op til endt gymnasial uddannelse, og skolen skal fungere som et åbent forum for uddannelse og læring, som arbejdsplads, som hjem og som samlingspunkt for lokalsamfundet samt et socialt og kulturelt mødested for en forskelligartet gruppe af brugere.

 

Some description

Situationsplan

 

Der skal bygges boliger, daginstitutioner, rådgivningscentre, sportsfaciliteter og vandfront som en del af det samlede skoleprojekt. Projektet har en ambitiøs målsætning om at indarbejde en økologisk tankegang, hvor bæredygtighed, naturbevidsthed og dyrkning bliver en integreret del af børnenes skoleliv gennem skolehaver, frugtplantage, shelters og undervisningsplatforme integreret i landskabet.

 

Some description

Visualisering af gård-landskab

 

Some description

Diagram af fremtidsscenarier fra 10 til 25 år

 

Den golde sydvendte skråning bearbejdes til et biodiverst landskab, hvor skolens faciliteter på sigt bliver omkranset af skovbryn, krat og engdrag. Grunden er en tidligere kålmark, og der findes i dag ikke et eneste træ på den store grund. Landskabet udvikles derfor i faser og er planlagt i et 20-årigt perspektiv.

 

Some description

Beplantningsdiagram sommerhalvåret


Some description
Referencer af forårsbeplantning

Some description
Referencer af sommerbeplantning

 

 Some description

Beplantningsdiagram vinterhalvåret

 

Some description

Referencer af efterårsbeplantning

 

Some description

Referencer af vinterbeplantning

 

Some description
Planudsnit omkring skolen

 

Inde i skolecirklen ligger en stor ‘Central Park’, hvor alle klassetrin kan samles. Skolegården er omdrejningspunktet for områdets beboere med skateområde, boldbaner, legeområder og opholdsfaciliteter, der inviterer til at bringe undervisningen og kulturaktiviteter udenfor. 

 

Some description
Konceptsnit mellemtrin: Outdoor project area, Learn N' Play, Open landscape, Biotope

Some description
Konceptsnit af indskoling: Outdoor project area, Learn N' Play, Open landscape, Biotope

En stor preschool afdeling med legelandskab udfordrer de mindste og stimulerer til fællesskabet gennem leg.

 

Some description

Vinterbillede, indskoling

 

Some description

Sommerbillede, skolegård

 

Some description

Længdesnit

 

Some description

Diagram af overgang til vandet: Ocean bay, Water learning labs, Recreation/Embankment, Public passage

 

Skolen forventes at stå klar i september 2018.

 

Danish Russian