<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Venligbolig Plus

Design af udearealer

2017-2019

 

sted | Frederiksberg, København

opgave | Design af gårdrum ved boliger

bygherre | Frederiksberg Forenede Boligselskaber

areal | 1880 m2

år | 2017-2019

samarbejde | ONV Arkitekter, Øllgaard Ingeniører

medarbejdere | Anne Galmar, Tine Gils, Kimm Lyberth, Roberto Corradin, Josefine Berglund

 

 

 

Some description

VenligboligPlus, eller ”Delehusene” er en bebyggelse med 44 dobbelt-boliger hvor unge studerende og unge flygtninge deler fællesskab i hverdagen.Bebyggelsen rummer mange niveauer af fællesskaber, fra de tætte relationer hvor studerende og flygtninge er koblet sammen i en mentor-buddy-relation, over de 3 klyngers fælles trapperum og tagterrasse til det store fællesskab i hele bebyggelsen.

 

Some description

De 3 klynger bindes sammen af det centrale fællesrum som er indrettet med bænke til ophold og hæng-ud-sted - her mødes man,  hilser på hinanden og falder i snak.
 

Some description

Fra både boligerne og fra udeområdet er der mange fine kig til Solbjerg Park-Kirkegård, der rumligt opleves som en fortsættelse af bebyggelsens uderum.

 

Some description

Belægningens forskellige fugeretninger fletter sig sammen omkring det grønne felt i midten, hvor det lyse og lette løv fra tretorn-træerne skaber spil mellem lys og skygge, og står i fin kontrast til bebyggelsens mørke facadepartier.

 

Some description

Situationsplan

 

Some description

På klyngernes yderside findes mere private opholdsrum. Dels har stueetagernes boliger terrasser ud i det grønne, dels er der plads til ophold på græsset, under frugttræerne.

 

 Some description

En del af bebyggelsens tagvand hånteres lokalt. Dels opsamles trappehusets tagvand og ledes til bedene med slyngplanter, dels ledes tagvand fra ydre tagflader til åbne grøfter og derfra videre til åbne regnbede, tilplantet med stauder og græsser der trives i både tør og fugtig tilstand.

 

Some description

 

Some description

Trapperummene – som sammen med tagterrassen bliver den enkelte klynges fællesrum skal på sigt blive grønne, når slyngplanterne klatrer op ad wirer på elevatorskakt og trappegavl. Med vedbend som den stedsegrønne dybe tone i alle tre trapperum er indplantet blomstrende klematis og skovranke, så trapperummene på sigt får hver deres særlige karakter.

 Danish Russian