VEGA har et projekt med i Arkitekten

VEGAs skolegårdsprojekt i Skørping er med i det nye nummer af Ariktekten med et citat af Pernille Clifforth: ”Ambitionen bør være at skabe et rum, hvor der er frit valg på alle hylder uanset køn og andre identitetsmarkører. Det handler om ejerskab og om at give magten tilbage til dem, der ikke har den i dag”. Projektet er båret af social inklusion og et bevægelsesloop, der inviterer skoven og dens muligheder med ind i skolegården.