Pladsdannelse i Billund Midtby

Anne Galmar er udpeget som fagdommer til konkurrencen om byrummene omkring LEGO House i Billund.