Dybkærskolen

Vores hovedgreb tager fat i stedet og mødet mellem det historiske bakkelandskab omkring Silkeborg og Gødvad, områdets bebyggelser og den mulighed der er, for at skabe et urbant miljø.

Gennem arkitektur og landskabsdesign har det været missionen, at skabe en bedre sammenhæng i området, og at designe en bygning med udearealer, der formår at være en katalysator for nye muligheder i lokalområdet, og som skaber grobund for fællesskaber – både i skoletiden og fritiden, og på tværs af alder.

Der formgives et nyt, veldefineret bytorv, som også skaber et nyt læringsområde, der er et stort bølget lege- og læringslandskab for børn – som en naturlig forlængelse af Silkeborgs karakteristiske, bakkede landskab.

I skolens uderum er der bakker og snoede stiforløb, der motiverer til leg og bevægelse, mens der i de bygningsnære gårdrum er overdækkede udemiljøer og værksteder til læring i det fri.

Projektet er lavet i samarbejde med Årstiderne Arkitekter og SWECO.

Opgave:
Design af skolegårdsmiljø
Bygherre:
Silkeborg Kommune
Sted:
Gødvad, Silkeborg
År:
Under anlæg
Areal:
35.000 m2
Date:
Kategori: