Ny tagterrasse på Social- og Sundhedsskolen i Vejle

På Social- og Sundhedsskolen i Vejle ønsker man at skabe et godt og sundhedsfremmende miljø for studerende og undervisere. Et af de aktuelle tiltag er fornyelsen af skolens tagterrasse, der skal transformeres til et inspirerende og sanselige uderum, som studerende såvel som undervisere kan benytte til brug af undervisning, aktiviteter, ophold med mere.  

Projektet bliver til i samarbejde med Københavns Universitet, repræsenteret af professor og landskabsarkitekt Ulrika Stigsdottir. Tilmed er Lene Lotterup, uddannet landskabsarkitekt og forsker i sundhedsfremmende uderum, tilknyttet projektet som lokal projektleder.  

Hos VEGA Landskab ser vi stort potentiale i dette samarbejde. Den brede palette af kompetente aktører medfører et alsidig vidensgrundlag, der styrker projektet, i det videre arbejde mod at definere et uderum, der vil fremme brugerens mentale sundhed. Samarbejdet vil resultere i et givende udendørs læringsmiljø for både elever og ansatte.  

VEGA Landskab vil varetage rollen som projektleder og vil i sidste ende stå for projektering og den endelig realisering af projektet. VEGA Landskab har tilmed til opgave at konkretisere og formidle visionerne fra brugerinddragelsesprocessen samt inddrage den professionelle forskning og vidensdeling i udvikling af den nye tagterrasse til Social- og Sundhedsskolen i Vejle.  

Projektet vil blive udvidet med gode opholdszoner, sansestimulerende beplantning og robuste løsninger, der vil holde i mange år fremad. Uderummet vil lægge op til både spontant ophold samt mere planlagte situationer og undervisning, hvor det giver mening at benytte de funktioner, som taghaven kan tilbyde. Projektet arbejder mod at facilitere en ny taghave, som bliver en aktiv del af Social- og Sundhedsskolen. Taghaven skal tilmed damme ramme for et muligt pusterum, hvor man kan få en rolig stund i en hverdag med undervisning og læring.

Opgave:
Sundhed og landskab
Bygherre:
Social- og Sundhedsskolen i Vejle, Vejle Kommune
Samarbejdspartner:
Ulrika Stigsdottir og Lene Lottrup
Sted:
Vejle
År:
2024 -
Date: