<umbraco:Item field="websiteName" recursive="true" runat="server" />

Glorup Gods

Renovering af historisk park og stiforløb

2013

sted | Parken ved Glorup Gods, Fyn

opgave | Renovering af historisk anlæg

bygherre | Jacob Moltke-Huitfeldt Rosenkrants

areal | 600 løbende m. sti, forplads 500 m2, Trappeforløb 120 m2

år | 2009-2013

samarbejde | Absolut Landskab, Ph.D Rikke Stenbro, Karin Lorentzen, Umage

medarbejder | Anne Galmar

 

 

VEGA landskab har i samarbejde med Absolut Landskab udarbejdet en helhedsplan for renoveringen af parken ved Glorup Gods. Helhedsplanen er en samlet strategi for at bevare og nytænke parklandskabet.

Parken ved Glorup Gods blev anlagt omkring 1774 efter en plantegning af N.H. Jardin med inspiration i barokken. Parken har siden gennemgået flere tilpasninger til tidens arkitektoniske idealer, men barok-haven, spejlbassinet og lindealléerne findes stadig.

Med stor respekt for stedets eksisterende kvaliteter og mange historiske lag fokuserer helhedsplanen på at forene parken med sin samtid. I tilgangen til parken har landskabsarkitekterne fokuseret på at finde en god balance mellem at respektere parkens historie og at opfylde kravene til nutidens anvendelse og ønsker til fremtiden.

 

Some description

Den nye sti gennem den historiske have

 

Jardins udgangspunkt var i 1774 at skabe en privat have til godsejeren. Parken er i dag stadig privatejet, men den er også åben for offentligheden, og det har stillet nogle nye krav til parkens tilgængelighed og funktionalitet. Intentionen med projektet er derfor at styrke offentlighedens adgang til haven, uden at forstyrre ejerens privathed.

 

Some description

1776 plan af N.H. Jardin, der viser parkens oprindelige udformning

 

Some description

2009 plan, der viser konflikten mellem den offentlige adgang og ejerens privatsfære

 

Adgangen til parken styrkes af en ny en ankomstplads med et formidlingscenter og en ny hovedsti gennem parken. Den nye hovedsti følger en tidligere historisk akse fra den gamle haveplan, men snor sig for at tilpasse sig landskabet.

 

Some description

2013 plan med en ny sti, der øger den offentlige adgang og tager hensyn til privatsfæren omkring godset

 

Some description

Godsparkens nye ankomstplads med frugttræer og parkering

 

Some description

Den nye hovedstis snoede forløb

 

Det nye stiforløb leder de besøgende gennem parken og ned til slugten i den sydlige ende og tilbage langs lindealléerne. For at gøre slugten tilgængelig er der anlagt et en skulpturel trætrappe, som er formet efter terrænet.

 

Some description

Leg på trætrappen

 

I et samspil mellem landskab og kunst, er der langs stien også inkorporeret tre samtidskunstværker, som tilfører oplevelsesværdi.

 

Some description

Leg på Karin Lorentzens 'Gratia'. Det er et ud af tre permanente kunstværker, som kan opleves langs den nye hovedsti.

 

Some description

Gammel hængebro fra 1800-tallet. Hængebroen er nytænkt som et kunstværk i skoven med en snorekonstruktion af Peter Callesen.

 

Some description

Andromeda Templet i parkens sydlige ende

 

Some description

Situationsplan over Glorup

 

Første fase i helhedsplanen var at anlægge en ny sti ned gennem parken.

 

Some description

Kortlægning af hovedstien med snor

 

Some description

Der måles af til den nye hovedsti

 

Some description

Hovedstiens åbne vidder og naturprægning

  

Some description

Trætrappens forløb gennem skovbunden

 

Trappen er lavet som en let trækonstruktion, funderet med pæle. Den slynger sig respektfuldt gennem parkens historiske kulturlandskab med det dramatiske terræn, de smukke gamle træer og en rislende bæk.

 

Some description

Vandring på trætrappen

 

Den nye hovedstis vekslende forløb og åbne vidder står i stærk kontrast til lindealléens lige stræk.

 

Some description

De besøgendes gang gennem lindealléen

 

Some description

Glorup Gods spejlet flot i bassinet

 

Spejlbassinet er renoveret i 2. fase i helhedsplanen. Bassinet er blevet renset og kantet af, så det kommer til at stå skarpt og storslående.

 

Læs mere om renoveringen af spejlbassinnet her.

 

Danish Russian