VEGA arbejder med Hvidovre Strand

Sammen med billedhugger Karin Lorentzen arbejder VEGA med forslag til nyt strandområde i Hvidovre. Projektet er et pilotprojekt i Hvidovre Kommune, hvor samarbejdet mellem landskabsarkitekt og kunstner afprøves omkring et konkret projekt, i dialog med både Vej- og Parkafdelingen og Hvidovre Kunstråd.